Biodata Gita Gutawa


  • Nama Lengkap : Aluna Sagita Gutawa
  • Nama Panggilan : Gita Gutawa
  • Lahir : Jakarta, 11 agustus 1993
  • Agama : Islam
  • Nama Orang Tua : Erwin Gutawa, Lutfi Andriani (Lulu Gutawa)